Persoonlijke informatie
Om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van deze website, kan de gebruiker worden gevraagd om persoonlijke en/of bedrijfsgegevens op te geven, zoals naam en adres. Dergelijke gegevens zullen door Stichting Zorgspectrum Het Zand te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld.
Hoewel niet iedere gebruiker zich er wellicht van bewust is, wordt door uw aanwezigheid op het Internet tussen uw computer en andere computersystemen continu informatie uitgewisseld, zoals IP-nummer, type besturingssysteem, type internetbrowser, etc. Bij beheerders van de computersystemen en websites is deze informatie beschikbaar en kan die informatie worden gebruikt om kwaliteit en toegankelijkheid van de betreffende website te verbeteren. Voorzover onze beheerder dergelijke gegevens gebruikt, worden deze gegevens louter en alleen ten behoeve van het verbeteren van onze website gebruikt en zal de informatie na gebruik worden verwijderd.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door een bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. In deze cookies kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van de bezoeker worden vastgelegd, zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. Ook kunnen (tijdelijke) cookies worden gebruikt om de werking van een internetpagina te verbeteren. Voorzover Stichting Zorgspectrum Het Zand dergelijke cookies gebruikt, zijn deze bedoeld om onze website efficiënter te laten werken en niet om gegevens over het individuele internetgebruik te verzamelen.

  • Op deze website wordt Google Analytics gebruikt;
  • Daarmee hebben we een bewerkersovereenkomst gesloten;
  • We maskeren het laatste octet van het IP-adres;
  • 'gegevens delen' voor andere doeleinden met Google is uitgezet;
  • We maken geen gebruik van andere Google-diensten

Solliciteren via de website
Om te solliciteren via deze website vragen wij de sollicitant persoonlijke gegevens te sturen, zoals naam en adres, motivatie en een curriculum 
vitae. Dergelijke gegevens zullen door Stichting Zorgspectrum Het Zand te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld. Wij bewaren de gegevens (tot hoelang en waar?) en zullen deze niet verstrekken aan derden of voor andere doeleinden gebruiken dan een mogelijk dienstverband bij Stichting Zorgspectrum Het Zand.

Links naar andere websites
De website van Stichting Zorgspectrum Het Zand bevat links naar andere websites die buiten hetzand.nl-domein liggen. Deze links zijn slechts opgenomen ter informatie aan de gebruikers van onze site. We zijn niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de andere websites, noch voor de privacybescherming op die sites.