Nieuwbouw Het Wooldhuis te Heino

In december 2020 starten we met de nieuwbouw van onze locatie Het Wooldhuis in Heino. Op deze pagina houden wij u graag op de hoogte van de vorderingen. U kunt informatie lezen over het voortraject en de meest gestelde vragen én antwoorden. Onder de kop 'Waar staan we nu?' vindt u de link naar de eerste voorlopige schetsen. Deze zijn nog niet definitief, maar geven al wel een mooie indruk.

Over Nieuwbouw Het Wooldhuis

Voortraject
In het voortraject zijn gesprekken gevoerd met cliënten, familie, medewerkers en relaties over hun wensen voor een nieuw gebouw. Het adviesbureau PentaRho heeft al deze informatie verzameld en verwerkt. Ook begeleiden ze ons met de bouw.  De architect is Cees de Bruin; hij ontwerpt het gebouw. Op 25 juni en 28 oktober zijn belanghebbenden bijgepraat over de voortgang. In de laatste bijeenkomst van 28 oktober werd veel verteld en lag het tempo hoog. Wij zijn ons hiervan bewust en zullen de volgende informatiebijeenkomst meer rust en ruimte inbouwen. De meest gestelde vragen uit de bijeenkomsten vindt u hier.

Waar staan we nu?
Het Wooldhuis wordt volledig herbouwd. Het uitgangspunt is dat cliënten slechts één keer moeten verhuizen als de nieuwbouw klaar is. De eerste voorlopige schetsen zijn gereed en kunt u hier vinden.

Planning
Ontwerpfase
Voorlopig Ontwerp: november 2019
Definitief Ontwerp : maart 2020
Bestek en tekeningen: juli 2020
Prijs/aanbesteding: september 2020

Realisatiefase
Gunning: oktober 2020
Start: 1e fase december 2020
Start: 2e fase december 2021
Start: 3e fase januari 2023
Oplevering: 3e fase november 2023

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op via e-mail: nieuwbouwhetwooldhuis@hetzand.nl.

 

    Nieuwbouw Het Wooldhuis te Heino