Organisatie

Alle medewerkers van Zorgspectrum Het Zand zetten zich met hart en ziel in voor onze cliënten. Dat is de kern van onze organisatie. Op een professionele manier brengen we ons jaarplan, kwaliteitsplan en begroting samen met de verbetertrajecten die onze hele organisatie doorkruisen. Wij sturen op een optimale bedrijfsvoering en creëren daarmee een solide basis. Dit heeft als doel kwaliteit toe te voegen aan het leven van de bewoners en het werkplezier van onze medewerkers te vergroten. Zorgspectrum Het Zand  heeft een aanvraag ingediend om door de belastingdienst aangemerkt te worden als een ANBI (een Algemeen Nut Beogende Instelling).

Raad van Bestuur

De bestuurder van Zorgspectrum Het Zand is Janine Noordhuis. Zij werkt met enthousiasme en daadkracht aan de doorontwikkeling van de organisatie. Dit doet zij in verbinding met cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Janine houdt daarbij in de gaten dat er een goede balans is tussen doorontwikkelen en ‘prettig kunnen werken’. Ze is eindverantwoordelijk voor de prestaties van al onze locaties. Bij elk besluit dat Janine neemt, maakt ze een zorgvuldige afweging tussen de verschillende belangen die spelen.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit Hein Dijkstra (voorzitter en lid Governancecommissie), Joke van Leeuwen (Kwaliteitscommissie), Wim Nijman (vicevoorzitter en voorzitter Governancecommissie), Arend Jan Poelarends (voorzitter Auditcommissie) en Linda Veld (lid Auditcommissie). Met elkaar houden zij toezicht op de Raad van Bestuur. Zo toetsen ze bij een aantal specifieke besluiten of alle belangen zorgvuldig door de Raad van Bestuur zijn afgewogen en vervullen ze de rol van werkgever en sparringpartner.

Medewerkers

Onze medewerkers vormen onze grootste kracht. Elke dag zetten honderden medewerkers en vrijwilligers zich in voor iedereen die bij Zorgspectrum Het Zand woont. Door aandacht te besteden aan de kleine dingen, maken zij een groot verschil.

Governancecode Zorg

Willen we goede zorg bieden, dan kunnen we niet zonder goed bestuur en goed toezicht. Wat dit precies inhoudt, staat in de Governancecode Zorg. Wij volgen deze code, wat betekent dat we intern en extern toezicht, verantwoording en medezeggenschap hebben geborgd in onze bestuursprocessen. Hoe wij dit doen, leest u in deze documenten: