Organisatie

Zorgspectrum Het Zand wordt geleid door een professionele organisatie. Door te sturen op een optimale bedrijfsvoering, creëren we een solide basis om kwaliteit toe te voegen aan het leven van u als bewoner.

Raad van Bestuur

Bestuurder van Zorgspectrum Het Zand is Tamara Ritsema. Tamara gaat ambitieus en slagvaardig te werk en heeft hart voor de zorg. Dat moet ook wel, want ze is verantwoordelijk voor de prestaties van al onze locaties. Bij elk besluit dat ze neemt, maakt ze een zorgvuldige afweging tussen de verschillende belangen die spelen.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit Hein Dijkstra (voorzitter en lid Governancecommissie), Joke van Leeuwen (Kwaliteitscommissie), Wim Nijman (vicevoorzitter en voorzitter Governancecommissie), Arend Jan Poelarends (voorzitter Auditcommissie) en Linda Veld (lid Auditcommissie). Met elkaar houden zij toezicht op de Raad van Bestuur. Zo toetsen ze bij een aantal specifieke besluiten of alle belangen zorgvuldig door de Raad van Bestuur zijn afgewogen en vervullen ze de rol van werkgever en sparringpartner.

Personeel

Ons personeel vormt onze grootste kracht. Elke dag zetten honderden medewerkers en vrijwilligers zich in voor iedereen die bij Zorgspectrum Het Zand woont. Door aandacht te besteden aan de kleine dingen, maken zij een groot verschil.

Governancecode Zorg

Willen we goede zorg bieden, dan kunnen we niet zonder goed bestuur en goed toezicht. Wat dit precies inhoudt, staat in de Governancecode Zorg. Wij volgen deze code, wat betekent dat we intern en extern toezicht, verantwoording en medezeggenschap hebben geborgd in onze bestuursprocessen. Hoe wij dit doen, leest u in deze documenten: