Zorgspectrum Het Zand heeft een aanvraag ingediend om door de belastingdienst aangemerkt te worden als een ANBI (een Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan een ANBI zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting.  Eén van de eisen aan een ANBI is dat de organisatie een aantal gegevens publiceert. Dit doen wij op deze webpagina. 

RSIN-nummer

Alle rechtspersonen en samenwerkingsverbanden, zoals bv’s, verenigingen, stichtingen, vof’s en maatschappen (eenmanszaken niet) krijgen bij inschrijving bij de KvK naast een KvK-nummer ook een Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN). Dit nummer wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen met andere (overheids)organisaties, zoals de Belastingdienst.

Het RSIN-nummer van Zorgspectrum Het Zand is : 806206317.

Jaarrekening

Hier vindt u de geconsolideerde jaarrekening 2018 van Zorgspectrum Het Zand.