Cliëntenraad

Wilt u meepraten over wonen en welzijn? Al onze zeven locaties hebben een eigen cliëntenraad. In de cliëntenraad praten u en uw naasten over passende zorg, nieuwe ontwikkelingen en praktische zaken. Daarmee behartigt u de belangen van medebewoners.

Aandacht voor wensen en ideeën

Ook is er een centrale cliëntenraad die bestaat uit afgevaardigden van de zeven lokale cliëntenraden. Zij hebben periodiek overleg met de Raad van Bestuur van Zorgspectrum Het Zand. Zo komen wensen, ideeën en knelpunten direct op de juiste plek terecht. En is er continu aandacht voor onderwerpen die u en uw medebewoners belangrijk vinden.

Interesse?

Iedereen kan zich aansluiten bij de cliëntenraad van een locatie. Bent u geïnteresseerd of heeft u een vraag? Meld u dan bij de balie van uw locatie.