Complimenten en Klachten

Soms gebeurt er iets waarover u maar blijft nadenken. U had een bepaalde verwachting, maar die is niet uitgekomen. En dat vindt u jammer. Bent u ergens ontevreden over? Dan horen we dat graag. We zien elke klacht of tip als een kans om onze dienstverlening op het gebied van wonen en welzijn verder te verbeteren.

Wanneer u juist erg blij met ons bent en ons een compliment wilt geven horen we dat ook graag. 
U kunt via de paarse ‘Contact’ knop hiernaast een compliment geven of een klacht indienen. Voor het indienen van een klacht kunt u ook één van onderstaande mogelijkheden gebruiken.


Klacht indienen

Wilt u een klacht indienen? Volg dan onze Klachtenregeling. Geef bij uw klacht deze informatie door:

 • Uw naam
 • Uw adres, postcode en woonplaats
 • Uw telefoonnummer en e-mailadres
 • Uw relatie met Zorgspectrum Het Zand
 • Een duidelijke omschrijving

 

Klachtenregeling

Onze Klachtenregeling bestaat uit verschillende onderdelen:

Medewerker of teamcoördinator

Heeft u een klacht, dan kunt u die bespreken met een medewerker of teamcoördinator van uw locatie. Komt u er samen niet uit, dan verwijzen we u door naar de regiomanager of directeur Zorg.
 

Klachtenfunctionaris
Lukt het niet om bij de betreffende locatie een oplossing te vinden, dan kunt u terecht bij onze klachtenfunctionarissen. Onze klachtenfunctionarissen zijn onafhankelijk. Ze geven informatie over de procedure, stellen samen met u de klacht op en hebben een bemiddelende rol. Doel is om samen tot een oplossing te komen.
 

Klacht indienen:

 • Digitaal: klachten@hetzand.nl
 • Schriftelijk: Zorgspectrum Het Zand, t.a.v. Klachtenfunctionaris, Hollewandsweg 17, 8014 BE Zwolle
   

Raad van Bestuur
Levert de bemiddeling van onze klachtenfunctionarissen niet het gewenste resultaat op? Dan kunt u ervoor kiezen om uw klacht aan de Raad van Bestuur voor te leggen.

 

Klacht indienen:

 • Digitaal: directiesecretariaat@hetzand.nl
 • Schriftelijk: Zorgspectrum Het Zand, t.a.v. Directiesecretariaat, Hollewandsweg 17, 8014 BE Zwolle
   

Klachtencommissie
Het is ook mogelijk om uw klacht in te dienen bij de klachtencommissie. Deze overkoepelende commissie werkt voor meerdere zorgorganisaties in de regio. De leden beoordelen uw klacht en geven onafhankelijk advies aan de Raad van Bestuur van Zorgspectrum Het Zand. Op basis daarvan neemt de Raad van Bestuur een besluit.

Let op: gaat uw klacht over de Wet zorg en dwang, dan kunt u direct bij de klachtencommissie terecht.
 
Klacht indienen:

 • Schriftelijk: Klachtencommissie, Postbus 89, 8260 AB Kampen

 

Geschillencommissie
Bent u het niet eens met het besluit van de Raad van Bestuur, dan is er sprake van een geschil. U kunt dit geschil laten behandelen door de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg. Wel zijn hieraan kosten verbonden.
 
Klacht indienen: