Kennis- en behandelcentrum

Bij Zorgspectrum Het Zand krijgt u de zorg die u nodig heeft. Ons kennis- en behandelcentrum biedt medische, paramedische en psychosociale behandelingen voor alle zeven locaties van Zorgspectrum Het Zand.

Mix van expertises

Binnen het kennis- en behandelcentrum komen allerlei expertises samen. Er werken specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, diëtisten en logopedisten, maar ook maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers, psychologen en muziektherapeuten. Met elkaar zetten we ons in voor kwaliteit van leven. Door goed naar uw situatie te kijken, zijn we in staat om onze zorg volledig op uw situatie af te stemmen.

Gezonde strategie

We zijn nauw betrokken bij alle locaties van Zorgspectrum Het Zand en bundelen onze krachten in multidisciplinaire teams. Om passende zorg te kunnen blijven bieden, evalueren we regelmatig met elkaar, u en uw naasten. Zo kiezen we niet voor een snelle oplossing met medicatie, maar gaan we samen voor een gezonde strategie.