Om wegwijs te worden in ons zorgaanbod en de dienstverlening is er één centraal punt opgericht en dat is het Cliënten Contact Centrum.

Indicatie vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Als u zorg nodig heeft kunt u met een indicatie van de zorgverzekeringwet persoonlijke
verzorging en/of verpleging ontvangen die vergoed wordt door de zorgverzekeraar waar u
verzekerd bent. U betaalt hiervoor geen eigen bijdrage vanuit de ziektekostenverzekering.

De verpleegkundige stelt de indicatie op voor de zorg die nodig is, in overleg met u en
eventuele naaste(n).

Persoonlijke verzorging
Het betreft hier taken als hulp bij wassen, aankleden, douchen, steunkousen en toiletgang.

Verpleging
Het betreft hier taken als hulp bij medicijnen, injecties, katheteriseren, wondzorg, en
stomazorg.

Indicatie vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Gemeente)

Begeleiding
Ondersteunende begeleiding kan geleverd worden vanuit een indicatie van de WMO. Het gaat
hierbij om taken als bijvoorbeeld begeleiding of hulp bij het huishouden, hulp bij de
dagindeling, het maken van een passende dagstructuur en dagbesteding.

Informatie over uw eigen bijdrage vindt u op de website van het CAK.

Indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)

U komt in aanmerking voor zorg vanuit de Wlz als u blijvend intensieve zorg nodig heeft en
er daarnaast sprake is van 24-uurs zorg in de nabijheid of permanent toezicht. Ook moet er
geen andere oplossing zijn. Bij zorg vanuit de Wlz gaat het om zorg met verblijf in bijvoorbeeld een
verpleeg- of verzorgingshuis.

U kunt ook thuis blijven wonen als u dat wilt. U heeft daarbij de keuze uit
een persoonsgebonden budget, een volledig pakket thuis of een modulair pakket thuis.

Voor informatie bij het realiseren van de zorg kunt u terecht bij onze zorgadviseurs. Ook
kunnen zij u ondersteunen bij het aanvragen van een juiste indicatie.

Informatie over uw eigen bijdrage vindt u in de folder of op de website van het CAK.
Het Cliënten Contact Centrum is iedere werkdag 24-uur per dag bereikbaar via:

1. telefoonnummer 038 468 76 00

2. via email zorgverkoop@hetzand.nl

3. via onderstaand formulier: