Revalidatie- en reactiveringsafdeling

De revalidatie- en reactiveringsafdeling (o.a. neurologie en orthopedie) van Zandhove en kent een kleinschalige opzet, waarbij elke cliënt een eigen kamer krijgt met tv-aanlsuiting en Wifi.

Binnen de afdeling wordt onderscheid gemaakt in drie doelgroepen:

- Jongere cliënten; onder 65 jaar

- Oudere cliënten; ouder dan 65 jaar met een algemene revalidatievraag

- Cliënten voor reconditionering bijvoorbeeld ter voorbereiding op een mogelijke opname in een revalidatiecentrum.

De zorg wordt geboden door een multidisciplinair team bestaande uit een revalidatiearts, verpleegkundige en verzorgende, fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog, maatschappelijk werkende, logopedist, diëtist en geestelijk verzorgende, zo nodig aangevuld met andere disciplines. Tevens kan -afhankelijk van het revalidatiedoel- worden aangesloten bij dagbestedingen die elders binnen Zandhove of op De Oude Mars worden aangeboden.

Uiteraard kan gebruik worden gemaakt van alle faciliteiten die bij Zandhove aanwezig zijn, zoals het restaurant en het therapiebad op indicatie. Daarnaast is de locatie gemakkelijk bereikbaar met de bushalte praktisch voor de deur,

  download hierklik hier voor onze folder

 

 

Wilt u meer weten, dan kan dit via ons Cliënten Contact Centrum.