Algemene Huisregels

Stichting Zorgspectrum Het Zand biedt op zeven fraaie locaties in de regio Zwolle zorg aan ouderen en (jonge) verpleeghuiscliënten met een eenvoudige zorgvraag tot en met een complexe zorgvraag. Van zelfstandig wonen in een koop/huurappartement met zorg binnen handbereik tot wonen in een groepswoning/verpleegunit.

Wij onderscheiden ons door onze visie op zorg, onze medewerkers en onze vrijwilligers. Het uitgangspunt daarbij vormen de drie kernwaarden: aandacht, respect en betrouwbaar.

1. Aandacht: iedereen is welkom bij ons mag je zijn wie je bent. Er wordt dan ook geen onderscheid gemaakt tussen gezindte, afkomst of achtergrond.
2. Respect: bij elke ontmoeting past een begroeting. Wij hebben respect voor de leefwijze, waarden en normen van onze cliënten en medewerkers.
3. Betrouwbaar: zeg wat je doet en doe wat je zegt.
4. Het maken van foto’s en beeldmateriaal mag alleen na overleg en met toestemming van de cliënt en/of diens vertegenwoordiger en de integraal manager.
5. Zorgspectrum Het Zand hanteert geen bezoektijden wel verzoeken wij u rekening te houden met de dagstructuren van de verschillende afdelingen en locaties.
6. Een ieder draagt zorg voor de ordelijkheid van het pand, dit geldt voor zowel het netjes houden van je eigen ruimte(s), de gezamenlijke ruimte(s) en de tuin. Dit zorgt voor een prettige omgeving.
7. Huurders en cliënten en bezoekers geven geen overlast aan derden in welke vorm dan ook.
8. Huisdieren zijn toegestaan mits deze geen overlast veroorzaken. Zie ook regelement huisdieren op de website.
9. Roken is niet toegestaan in de algemene ruimtes, alleen op de aangewezen plekken.
10. Indien er schade is of dreigt te komen aan gebouw of inventaris is men verplicht dit direct te melden.
11. In en om de locaties van Zorgspectrum Het Zand is camera toezicht aanwezig. Dit is om de veiligheid van de bewoners en personeel te vergroten.
12. Het zich toe-eigenen of beschadigen van eigendommen van cliënten of medewerkers van Zorgspectrum Het Zand of van derden, is niet toegestaan.
13. Zorgspectrum Het Zand is niet aansprakelijk voor het zoek raken, beschadigen of diefstal van uw persoonlijke eigendommen. Parkeren op de parkeerplaats is voor eigen risico.