Cliëntenraad

Iedere locatie van Zorgspectrum Het Zand heeft een Cliëntenraad die de belangen van onze cliënten behartigt. Daarnaast is er een Centrale Cliëntenraad met afgevaardigden van de lokale Cliëntenraden die regelmatig met de Raad van Bestuur overleg heeft over organisatiebrede onderwerpen zoals kwaliteitsrapporten en ontwikkelingen die direct met cliënten te maken hebben.

Elke cliënt of familielid van een cliënt kan zich aanmelden als lid voor een lokale Cliëntenraad. Voorwaarde is wel dat er geen arbeidsovereenkomst is met Zorgspectrum Het Zand. Daarnaast heeft de lokale Cliëntenraad een samenwerkingsovereenkomst waarin specifieke details voor het lidmaatschap staan beschreven. U kunt zich aanmelden via de receptie van de locatie.

VOORZITTERS HUIDIGE CLIENTENRADEN:

Centrale Cliëntenraad Zorgspectrum Het Zand te Zwolle: Dhr. B. Neimeijer 

Lokale Cliëntenraad De Berghorst te Staphorst: Dhr. B. Neijmeijer 

Lokale Cliëntenraad De Hulstkampen te Nieuwleusen: Dhr. B.J. Brinkman

Lokale Cliëntenraad Het Weijtendaal te Wijhe: Mw. J. Schuurman

Lokale Cliëntenraad Het Wooldhuis te Heino: Dhr. B. Neimeijer

Lokale Cliëntenraad Zandhove te Zwolle: Mw. J. Dekker