Cliënttevredenheid

Om te bepalen of er kwalitatief goede zorg geleverd wordt, is iedere zorgorganisatie in Nederland onder andere verplicht om elke twee jaar een cliënttevredenheidsonderzoek uit te voeren, de CQ-i. In 2015 heeft onderzoeksbureau Effectory dit onderzoek uitgevoerd onder cliënten en cliëntvertegenwoordigers van Zorgspectrum Het Zand. Daarnaast worden per kwartaal, halfjaar en jaar de Melding Incidenten Cliënten (MIC) en Melding Incidenten Medewerkers (MIM) verzameld en geanalyseerd door de MIC – en de ARBO commissie. Op basis van deze analyses wordt advies gegeven ter bevordering van de kwaliteit van zorg voor cliënten en de werkomstandigheden van de medewerkers. Naar aanleiding van de resultaten stelt Zorgspectrum Het Zand verbetertrajecten op per locatie.

– De Berghorst: PG , Somatiek en Zorg Thuis

– De Hulstkampen: PG en Somatiek

– Het Wooldhuis: PG, Somatiek en Zorg Thuis

– Het Weijtendaal: PG, Somatiek en Zorg Thuis

– Zandhove: PG en  Somatiek

Niet alle gegevens worden gepubliceerd op www.kiesbeter.nl vandaar dat ze hier apart staan vermeld. Voor de volledigheid en voor meer onderzoeksgegevens van de locaties van Zorgspectrum Het Zand verwijzen wij naar  www.kiesbeter.nl. Ook kunt u terecht op ZorgkaartNederland. Mocht u vragen hebben over onze zorg en dienstverlening kunt u contact opnemen met ons Cliënten Contact Centrum.