De 10 gouden regels

Binnen Zorgspectrum Het Zand werken wij met onze 10 gouden regels. Deze regels zijn op de afdelingen zichtbaar op een spiegel. Een spiegel omdat wij medewerkers zoeken die durven naar zichzelf te kijken en open staan voor feedback.

1.  De cliënt is degene voor wie jij er bent

2.  Een Symfonie speel je samen

3.  Alleen van onderaf kun je groeien

4.  Aandacht: zeg nooit ‘te druk’ maar ‘sorry dat het even niet lukt’

5.  Respect: bij elke ontmoeting past een begroeting

6.  Betrouwbaar: zeg wat je doet en doe wat je zegt

7.  De ondersteunende diensten zijn je trouwste supporters

8.  Leefmilieus: geen leuze, maar een bewuste keuze

9.  Cliëntgericht werken: niet zeggen maar doen

10. Mijn collega’s zijn eigenlijk ook mijn cliënten