Klachten van cliënten

Onze organisatie wil graag de best mogelijke zorg leveren. Toch kan het voorkomen dat u als cliënt niet tevreden bent. Hiervoor hebben wij een klachtenregeling. Iedere opmerking/klacht zien wij als verbeterkans voor onze dienstverlening. Een klacht wordt eerst besproken met diegene die daarvoor verantwoordelijk is. Bent u na dit overleg niet tevreden, dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris of de klachtencommissie.

Folder
Folder Klachtenregeling

Klachtenfunctionaris

U kunt uw melding doen bij onze klachtenfunctionaris; dit kan via de receptie van de betreffende locatie.

Of u kunt uw klacht kenbaar maken aan de klachtenfunctionaris via het formulier onderaan deze pagina.

Klachtencommissie

U kunt uw klacht ook voorleggen aan de onafhankelijke klachtencommissie. Deze commissie heeft tot taak de klacht te beoordelen en de directie te adviseren over de verdere afhandeling van de klacht. De klachtencommissie is onafhankelijk. Zij behandelt klachten voor zowel cliënten van Zorgspectrum Het Zand, als ook voor cliënten van Zorggroep Noorderboog, Woonzorgcentrum Rosengaerde, Woonzorgconcern IJsselheem. De klachtencommissie werkt ook aan de hand van een klachtenregeling en neemt alleen schriftelijke klachten in behandeling. Deze kunnen verstuurd worden naar Klachtencommissie, postbus 89, 8260 AB Kampen of via bijgaand klachtenformulier.

vermeld in uw brief of onderstaande digitale formulier in ieder geval het volgende

– Naam van de persoon die de klacht indient, adres

– Bij de klacht vermelden wie het betreft met vermelding geboortedatum, welke instelling/afdeling (tevens adres) en de omschrijving van de klacht.