Missie en visie

Zowel de missie als de visie worden vaak verwoord in lange volzinnen. Zorgspectrum Het Zand kiest er bewust voor om de missie/visie terug te brengen tot drie kernwaarden.

Aandacht

Wij hebben aandacht voor het welbevinden van onze cliënten en medewerkers. Wij hebben aandacht voor de ontwikkelingen in de zorg in het algemeen en voor doelgroepen in het bijzonder en voor maatschappelijke ontwikkelingen.

Respect

Wij hebben respect voor de leefwijze, waarden en normen van onze cliënten en medewerkers.

Betrouwbaar

Wij komen afspraken met een ieder na en voeren uit wat wij zeggen.