Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) is een delegatie van het personeel die namens hen overlegt met de Raad van Bestuur. De OR leden worden eens in de drie jaar door middel van verkiezingen gekozen. De bevoegdheden van de OR staan precies omschreven in de Wet op de Ondernemingsraden. De OR binnen Zorgspectrum Het Zand bestaat uit het dagelijks bestuur (de voorzitter en secretaris) en een aantal OR-leden. Voor vragen kunt u contact opnemen met Monique Ruiterkamp, m.ruiterkamp@hetzand.nl