Stichting Vrienden van Zorgspectrum Het Zand

 Postbus 40182

8004 DD Zwolle

Hollewandsweg 17

8014 BE Zwolle

KvK-nummer: 41024826

Bestuur:

Voorzitter: dhr. B. Bouwer 

Secretaris: mevr. N. Jacobs

Penningmeester: dhr. H. Pruim

Algemeen lid : dhr. K. Veerman

Algemeen lid: dhr. D.W. van Biesen

Draagt u de cliënten van Zorgspectrum Het Zand een warm hart toe, dan kunt u via de Stichting Vrienden van Zorgspectrum Het Zand uw bijdrage of gift doneren op bankrekeningnummer NL78 RABO 0325 495246  ten name van Stichting Vrienden van Zorgspectrum Het Zand te Zwolle.

Met uw giften wordt uiterst zorgvuldig omgesprongen. Het bestuur ziet er op toe dat donaties ten goede komen aan onze cliënten.

Jaarrekening 2017
De jaarrekening 2017 kunt u hier bekijken. 

Een terugkoppeling van de toegezegde bedragen in 2017 kunt u hier bekijken. 

Lees meer over de Stichting Vrienden van Zorgspectrum Het Zand: klik hier.