Kwaliteit

Kwaliteit vinden we bij Zorgspectrum Het Zand erg belangrijk. We streven niet alleen naar zorg op hoog niveau, maar zetten ons ook daadwerkelijk in om dat niveau te bereiken.

Kwaliteitsinspanningen

Door actief met het thema kwaliteit bezig te zijn, komen we erachter hoe we ervoor staan en waar kansen liggen om onze zorg verder te verbeteren.

  • Twee keer per jaar maken we tijd voor een evaluatie met u en uw naasten.
  • Met behulp van de Net Promotor Score (NPS) brengen we in kaart of u en uw naasten ons zouden aanbevelen bij anderen. De resultaten worden gepubliceerd op www.zorgkaartnederland.nl.
  • Elk jaar leveren we bij Zorginstituut Nederland gegevens aan over de kwaliteit en veiligheid van onze zorg en dienstverlening. Deze gegevens kunt u inzien op www.kiesbeter.nl.
  • De overheid stelt richtlijnen vast voor de zorg in verpleeghuizen. Op basis van deze richtlijnen maken we jaarlijks een kwaliteitsplan. Hier vindt u het kwaliteitsplan voor 2020. De resultaten vermelden we in een kwaliteitsverslag. Hier vindt u het kwaliteitsverslag van 2018.
  • Samen met vierhonderd andere zorgorganisaties zijn we aangesloten bij branchevereniging ActiZ. Met elkaar zetten we ons in om de zorg dichtbij, professioneel, betaalbaar en toegankelijk te houden.

Leren van elkaar

Leren doen we van elkaar. Daarom zoeken we graag de verbinding.

  • Op het gebied van wonen, welzijn en zorg werken we nauw samen met verschillende zorgorganisaties. Ook betrekken we steeds vaker gemeenten en scholen.
  • We vormen een lerend netwerk met ZGR, Stichting Rosengaerde en de Baalderborg Groep. Doel is om te blijven verbeteren. Dit doen we door regelmatig te overleggen, informatie te delen en inspiratiebijeenkomsten te organiseren.

PREZO-keurmerk

Dat we zorg op hoog niveau bieden, blijkt: sinds 2016 beschikken al onze locaties over het gouden PREZO-keurmerk. Dit keurmerk wordt toegekend door Stichting Perspekt, een onafhankelijk instituut dat elk jaar langskomt om de kwaliteit van onze zorg te toetsen.