Privacyverklaring

Fijn dat u onze website bezoekt en belangstelling hebt voor onze organisatie! In deze privacyverklaring leggen we u graag uit hoe wij omgaan met uw privacy: wat we doen met uw persoonsgegevens, met welk doel en hoe ze worden bewaard en beveiligd.

Contactgegevens

Stichting Zorgspectrum Het Zand is een zorginstelling die op zeven locaties in de regio Zwolle zorg biedt aan ouderen en (jonge) verpleeghuiscliënten met een eenvoudige zorgvraag t/m een complexe zorgvraag. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor alle gegevens die door Stichting Zorgspectrum Het Zand worden verwerkt. Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u mailen naar privacy@hetzand.nl.  Stichting Zorgspectrum Het Zand heeft ook een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld. Deze is bereikbaar via FG@hetzand.nl.

Algemeen

Zorgspectrum Het Zand gaat zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol om met uw gegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze hebt verstrekt. Dit geldt voor alle persoonsgegevens die wij als organisatie vragen aan cliënten, medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers, contactpersonen,  sollicitanten en andere belangstellenden. Wij vragen alleen om persoonsgegevens die wij nodig hebben voor het doel waarvoor ze worden gevraagd. U kunt ons op elk moment vragen om uw gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Wij zullen uw gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. We zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is. Voor sommige situaties moeten wij u om toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken. U kunt die toestemming te allen tijde weer intrekken door contact met ons op te nemen.

Webformulieren

Op de website kunt u diverse contactformulieren invullen om met ons in contact te komen over de mogelijkheden om zorg te realiseren of op de hoogte te worden gehouden van vacatures. Wij vragen u op deze formulieren naar uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en uw vraag of toelichting. Die informatie hebben we nodig om contact met u op te nemen. Door het invullen van het webformulier geeft u ons toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren het webformulier een maand: daarna worden uw persoonsgegevens verwijderd, tenzij er vervolgcontacten plaatsvinden.

Communicatie

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons stuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en te beantwoorden. Als wij uw vraag hebben afgehandeld, zullen wij uw gegevens na een maand verwijderen, tenzij er vervolgcontacten plaatsvinden.

Zorgverlening

Ook voor het verlenen van verschillende vormen van zorg hebben wij persoonsgegevens nodig. Wij vragen u sommige persoonsgegevens op grond van wettelijke verplichtingen. Zo zijn wij bijvoorbeeld verplicht om uw BSN nummer en een kopie van uw paspoort te vragen. De kopie van uw paspoort bewaren wij geanonimiseerd. Andere persoonsgegevens vragen wij u omdat we deze nodig hebben voor een optimale zorgverlening. Wij vragen ook naar bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld met betrekking tot uw gezondheid en uw eventuele levensovertuiging. Ook deze bijzondere persoonsgegevens hebben wij nodig om u optimale (medische) zorg te kunnen leveren.

Wij bewaren uw persoonsgegevens in een elektronisch cliëntdossier. Wij zullen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, met uitzondering van interne kwaliteitscontrole en onderzoek. Medewerkers die niet rechtstreeks bij uw zorgverlening betrokken zijn, hebben geen toegang tot uw cliëntdossier, met uitzondering van medewerkers die betrokken zijn bij een interne kwaliteitscontrole of onderzoek uitvoeren. Uw medische gegevens bewaren wij in een apart dossier. Alleen artsen en in beperkte mate verpleegkundigen hebben toegang tot dit dossier. Daarnaast houden wij uw medicatie bij in een medicatiedossier. Ook de toegang tot uw medicatiedossier is beperkt tot medewerkers die rechtstreeks bij uw zorgverlening betrokken zijn en medewerkers die betrokken zijn bij een interne kwaliteitscontrole of onderzoek uitvoeren. Voor de avond-, nacht- en weekenddiensten werken wij samen met andere zorgorganisaties in de regio: Woonzorgcentrum IJsselheem, Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, Zorgverlening Het Baken en Viattence. Om u de juiste zorg te kunnen verlenen hebben deze artsen ook toegang tot uw medische dossier en uw medicatiedossier.

Als de zorgverlening komt te vervallen, zullen wij uw gegevens bewaren zolang dat wettelijk verplicht is of noodzakelijk is vanuit gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld voor declaraties bij en controle door de zorgverzekeraar.

Solliciteren via de website

Als u solliciteert via deze website vragen wij u ook om persoonsgegevens, zoals naam en adres en een curriculum vitae. Wij bewaren deze gegevens tot een vacature is vervuld. Daarna worden uw persoonsgegevens vernietigd. Wij zullen uw gegevens niet verstrekken aan derden of voor andere doeleinden gebruiken dan een mogelijk dienstverband bij Zorgspectrum Het Zand.

Uw gegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van persoonsgegevens te laten aanpassen of verwijderen. Als u uw gegevens aan wilt laten passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen via de bovenstaande contactgegevens. Ook heeft u het recht ons te vragen uw persoonsgegevens (rechtstreeks of via uzelf) over te dragen aan een andere organisatie.

Derden

Uw informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij er daarvoor een wettelijke grondslag is. In sommige gevallen is er sprake van een verplichting op grond van de wet of een uitspraak van de rechter. In andere gevallen heeft u ons bijvoorbeeld toestemming gegeven of is er  sprake van een gerechtvaardigd belang. Zo verstrekken wij bijvoorbeeld persoonsgegevens aan zorgverzekeraars, bijvoorbeeld voor de declaratie van zorgkosten, het aanvragen van machtigingen of het uitvoeren van formele en materiële controle door de zorgverzekeraar. Ook delen wij soms gegevens met andere zorgverleners en behandelaren en vragen wij soms gegevens op bij derden, zoals zorgverzekeraars en andere zorgverleners en behandelaren, in het belang van een optimale zorgverlening.

Links naar andere websites

De website van Zorgspectrum Het Zand bevat links naar andere websites die buiten hetzand.nl-domein liggen. Deze links zijn slechts opgenomen ter informatie aan de gebruikers van onze site. We zijn niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de andere websites, noch voor de privacybescherming op die sites.

IP adres

Omdat u onze website bezoekt, wordt ook uw IP adres geregistreerd. Dat is het adres van de internetverbinding die u gebruikt om onze website te bezoeken. Door uw aanwezigheid op het Internet wordt er tussen uw computer en andere computersystemen continu informatie uitgewisseld (zoals IP-nummer, type besturingssysteem, type internetbrowser etc.). Wij gebruiken deze informatie uitsluitend om de kwaliteit en toegankelijkheid van de website te verbeteren.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door een bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. In deze cookies kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van de bezoeker worden vastgelegd, zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. Ook kunnen (tijdelijke) cookies worden gebruikt om de werking van een internetpagina te verbeteren. Wij gebruiken  cookies alleen om onze website efficiënter te laten werken. Dat betekent dat wij geen gegevens over het individuele internetgebruik verzamelen.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Samenwerken met andere partijen

De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Zorgspectrum Het Zand of een beveiligde server van een derde partij. Voor een aantal diensten maken wij namelijk gebruik van externe partijen, zoals softwareleveranciers, die ons ondersteunen bij het leveren van de door u gevraagde product of dienst. Uiteraard maken wij met deze externe partijen goede afspraken over de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens.

Gebruik van Google Analytics

Op deze website wordt Google Analytics gebruikt. Daarvoor hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst afgesloten. We zorgen ervoor dat het laatste gedeelte van uw IP-adres bij het gebruik van Google Analytics is afgeschermd en dat er ook geen gegevens worden gedeeld met Google voor andere doeleinden. De informatie wordt na gebruik verwijderd.

Beveiliging

Wij volgen de NEN 7510. Dit is een belangrijke norm voor informatiebeveiliging in de zorg. Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Ook controleren we regelmatig of we aan ons privacy beleid voldoen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben ten aanzien van de omgang met uw privacygegevens, dan verzoeken wij u in eerste instantie om contact op te nemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming voor Zorgspectrum het Zand. Deze is bereikbaar via FG@hetzand.nl. Wettelijk gezien heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veranderingen

Deze privacyverklaring kan regelmatig gewijzigd worden. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring door te nemen.